In Kunstbeeld maart 1989  op basis van een interview met Rob Perree
“In 1987 kiest de kunstenaar definitief voor de performance als uitingsvorm. Hij plaats zich daarmee in een traditie die, omdat bij deze kunstvorm de grenzen verre van vast liggen, voldoende ruimte laat voor een persoonlijke, op de technische mogelijkheden aansluitende invulling. En Fred Kolman is hard op weg daar op een eigenzinnige wijze gebruik van te maken.”  
Uit: Rob Peree  Kunstbeeld maart 1989 Fred Kolman geeft vorm aan de bevrijde geest
In Axis magazine 58 1995, een Japans tijdschrift, op basis van een interview met Innamoto

“Fred Kolman’s 'Kolman’s Kube’.………… The unadorned human body changes the environment. This is better than virtual reality with those goggles.”
Quote: Innamoto  Japan AXIS Magazine vol.58 November/December 1995 East West Fusing
“Met zijn eigen bewegende lichaam bespeelt Fred Kolman een instrument dat zich overal om hem heen schijnt te bevinden; in Cyberspace!”
Uit:  VPRO TV  1994 De Opmars, nederland gaat digitaal
"Expositie is er eigenlijk ook niet het juiste woord voor; performance is beter op zijn plaats. En vermoedelijk hebben we hier te maken met het eerste interactieve interieur."   
Uit: Het cocoonen alweer voorbij   Jaap Huisman  in de volkskrant
"....Fred Kolman hingegen, der zweite Künstler des abends, ist ein Ästhet reinsten Wassers ……….Die Natur bleibt sich treu, der Mensch kehrt zu sich selbst zurück. Eine langsame Heimkehr. Als wär's ein Stück von Handke."   
Uit: Carsten Kretschmann    General Anzeiger 30-9-1996  Langsam kehrt der Mensch zu sich selbst zurück
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:a065cbdf-040c-44b3-acf5-6a1eabc9dfac

Uit het Juryrapport in 1987 bij het winnen van het Technology Art festival.
Uit:  Het Juryrapport in 1987 bij het winnen van het Technology Art Festival
Back to Top